Met 17 auteurs stelden we dit boek samen. Onder bezielende leiding van het projectmanagement en veranderbureau ‘Van Aetsveld’ schreef iedereen zijn eigen hoofdstuk over ‘in dialoog over verandering. Het boek is te koop op Bol.com.
“In dialoog over veranderen” geeft drie dialooglijnen of dilemma’s die men tegen komt als je iets wil veranderen ‘Inside-out versus Outside-in’, ‘Control versus Flow‘ en ‘Project versus Lijn’. Net zoals het lezen van reisverhalen je kan helpen na te denken over de vraag “wat zou ik doen als ik die reis maakte?”, zal het lezen van deze dilemma’s je kunnen laten nadenken over de vraag “wat zou ik doen in zo’n geval?”